17. Maj. 2017.

Na osnovu člana 98. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i zahtjeva grupe zastupnika

S A Z I V A M

Tematsku sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana 17. maja 2017. godine u 10 sati.

Za  tematsku sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Stanje u poljoprivredi  Federacije BiH.
     

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.


S poštovanjem, 


PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK