04. Maj. 2017.

Poštovani,

Federalno ministarstvo zdrastva će dana 08.05.2017. godine, u velikoj Sali Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.
Javna rasprava  predviđena je u trajanju od 11,00 do 13,00 sati.