Moj parlament je zamišljen kao sistem za distribuciju materijala poslanicima Predstavničkog doma Federacije BIH.

Prednost ovog sistema je sigurnost, pouzdanost i dostupnost 24 sata. Poslanik u svakom  trenutku može skinuti željeni materijal za predstojeću sjednicu.