25. Juli. 2017.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

23. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu 25. i 26.  jula 2017. godine sa početkom u 10 sati.

Za  23. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost FBiH – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o tržištu vrijednosnih papira, predlagač Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH, predlagač Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH, predlagač Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju FBiH, predlagač Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vanparničnom postupku, predlagač Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog Zakona o izmjenama  Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH,
 8. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu,
 9. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom servisu RTV FBiH, predlagači: Tomislav Martinović i Jozo Bagarić,
 10. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod Visoko,
 11. Provođenje odluka Ustavnog suda BiH
  a) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-20/16 od 30.03.2017. godine
  ,
 12. Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi FBiH, predlagač: grupa zastupnika,
 13. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 14. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

S poštovanjem, 

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić