17. Juli. 2017.

Na osnovu člana 46., a u vezi s članom 63. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 7. sjednicu Komisije za informisanje, koja će se održati u utorak, 25.07.2017.godine u 9.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom servisu RTV FBiH, predlagači: Tomislav Martinović i Jozo Bagarić;
  2. Razmatranje amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku Federacije BiH, koji je dostavila rukovoditeljica Međunarodnog odjela BHRT-a gđa. Lejla Babović kao i Informaciju o neodržavanju sjednice Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog sistema BiH;
  3. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića br.3, Velika sala Gradske uprave, broj 320/III.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK  KOMISIJE 
Damir Mašić, s.r.