19. Juli. 2017.

Predsjedavajući Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić, predsjedavajući Predstavničkog doma i Lidija Bradara predsjedateljica Doma naroda bili su suorganizatori Okruglog stola o temi „Modaliteti rješavanja socijalnog statusa porodilja i isplate dječjeg doplatka u Federaciji  BiH“  koji je održan danas u zgradi Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu. Organizator skupa koji je po prvi put okupio predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH kao i na nivou kantona, institucije ombudsmena za ljudska prava, predstavnike nevladinih i međunarodnih organizacija, bila je Melika Mahmutbegović, potpredsjednica Federacije BiH. Uz čelnike Parlamenta Federacije BiH suorganizator Okruglog stola bilo je i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike na čelu s ministrom Veskom Drljačom.

Nakon pozdrava i uvodnih obraćanja organizatora i suorganizatora te prezentacija stanja u oblasti statusa porodilja i isplate dječjeg doplatka po kantonima, sudionici skupa raspravljali su o ovoj, za svaku društvenu zajednicu, iznimno značajnoj temi. Tokom rasprave konstatirana je očigledna neujednačenost prava porodilja. Ona zavisi ne samo o kantonu iz kojeg dolaze, jer zakoni koji reguliraju ovu oblasti su iz zajedničke nadležnosti Federacije BiH i kantona, već i o radno- pravnom statusu porodilje te o tome je li zaposlena ili nije.  Unutar radno-pravnog statusa porodilje također je konstatirana diskriminacija  zaposlenih u realnom u odnosu na zaposlene u javnom sektoru, koje su u znatno boljem položaju, jer za vrijeme porodiljnog dopusta mogu računati na puni iznos plaće. Svi navedeni oblici diskriminacije značajno su uticali na pad nataliteta i broja školske djece u Federaciji BiH, istaknuto je na Okrugom stolu. Skup je rezultirao zaključcima čija bi primjena trebala popraviti postojeće stanje i izjednačiti prava porodilja. Na istom tragu je donošenje i novog zakonskog rješenja kojeg priprema resorno federalno ministarstvo, a koje bi trebalo svjetlost dana ugledati na jesen.

„Želim istaći da smo na 9. redovnoj sjednici Predstavničkog doma koja je održana u martu prošle godine, usvojili inicijativu Kluba parlamentarki ovoga Doma o izjednačavanju porodiljskih naknada u Federaciji. Raduje me činjenica da je upravo ovaj Klub uložio velike napore i energiju u rješavanje ovog problema, što je i rezultiralo donošenjem ove inicijative, a što zapravo potvrđuje našu punu podršku rješavanju ovog problema“, kazao je predsjedavajući Mušić.