20. Juli. 2017.

Na osnovu člana 46. i 79. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH sazivam 18. sjednicu Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, za utorak 25.07.2017.godine sa početkom u 08:00 sati.

Sjednica Odbora će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića broj 3, u sali Gradske uprave  broj 320/III.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći :

DNEVNI RED

  1. Šumarski program Federacije BiH - Opšti dio;
  2. Strategija razvoja drvne industrije FBIH za period od 2016 - 2025. godina;
  3. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između BIH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod Visoko;
  4. Tekuća pitanja.

PREDSJEDNIK ODBORA
Bajro Makić, s.r.