20. Juli. 2017.

Na osnovu člana 46. a u vezi sa članom 67. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazujem 9. sjednicu Komisije za lokalnu samoupravu za utorak, 25.07.2017. godine u 9.30.
Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića 3, Ovalna sala Gradskog vijeća Grada Sarajeva (1. sprat).

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I  R E D
 

  1. Prijedlog Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost FBiH,
  2. Tekuća pitanja.

PREDSJEDNICA KOMISIJE 
Mira Grgić, s. r.