25. Juli. 2017.

Na  16. sjednici Odbora za pravdu i opću upravu Predstavničkog-Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, održanoj 25.07. 2017.godine, razmatrane su slijedeće tačke dnevnog reda:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Odbora;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH- skraćeni postupak,  predlagač: Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom  domu Parlamenta FBiH,
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH – skraćeni postupak, predlagač: Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH,
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju FBiH –skraćeni postupak, predlagač: Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH,
  5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vanparničnom postupku -skraćeni postupak, predlagač: Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH,
  6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH,
  7. Provođenje odluka Ustavnog suda BiH:
  8. a) Zaključak o provođenju Presude Ustavnog suda BiH, broj U-20/16 od 30.03.2017.godine.
  9. Prijedlog/inicijativa za davanje autentičnog tumačenja člana 41. i 42. Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH („Službene novine FBiH, br. 29/03, 33/04, 47/06), podnosilac: Udruženje stečajnih upravnika u Federaciji BiH, zastupano po stečajnom upravniku, mr. Hamdiji Muratoviću iz Sarajeva.  Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja člana 70. stav 3. Zakona o eksproprijaciji FBiH, („Službene novine FBiH broj 70/07“), podnosilac gđa. Marinka Barać iz Novog Travnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na osnovu člana 44.stav 2.Poslovnika Predstavničkog doma, Odbor podnosi Domu slijedeći:


IZVJEŠTAJ

1.  Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Odbora.

Odbor je jednoglasno usvojio Zapisnik sa 14. sjednice Odbora.


2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH-skraćeni postupak, predlagač: Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Uvodno obrazloženje o ovom Prijedlogu zakona iznio je predlagač zakona, poslanik Dennis Gratz.

Na ovaj Prijedlog zakona Vlada FBiH je dostavila svoje Mišljenje. Na kraju rasprave Odbor jednoglasno podržava ovaj Prijedlog zakona i stav je Odbora da isti ide u parlamentarnu proceduru.


II.

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH –skraćeni postupak, predlagač: Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Uvodno obrazloženje o ovom Prijedlogu zakona podnio je predlagač Zakona, poslanik Faruk Ćupina.

Na navedeni Prijedlog zakona Vlada FBiH je dostavila svoje  Mišljenje. Nakon rasprave na Odboru, Odbor jednoglasno podržava ovaj Prijedlog zakona,kao i stav Odbora da isti ide u daljnju parlamentarnu proceduru.                                                               
                                                                     
      
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju FBiH-skraćeni postupak, predlagač: Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Uvodno obrazloženje o navedenom Prijedlogu zakona podnio je predlagač Zakona, poslanik Faruk Ćupina.

Na navedeni Prijedlog zakona, Vlada FBiH je dostavila svoje Mišljenje. Nakon rasprave, Odbor jednoglasno podržava ovaj Prijedlog zakona i da isti ide u daljnju parlamentarnu proceduru.


5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vanparničnom postupku – skraćeni postupak, predlagač: Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Obrazloženje o navedenom Prijedlogu zakona podnio je predlagač Zakona, poslanik Faruk Ćupina.
Na ovaj Prijedlog zakona, Vlada FBiH je dostavila svoje Mišljenje. Na kraju rasprave, Odbor jednoglasno podržava ovaj Prijedlog zakona , kao i stav Odbora da isti ide u daljnju parlamentarnu proceduru.


6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u FBiH.

Obrazloženje o navedenom Prijedlogu zakona podnijela je predstavnica Federalnog ministarstva pravde.

Nakon rasprave, Odbor podržava ovaj Prijedlog zakona kao i stav Odbora da isti ide u daljnju parlamentarnu proceduru.


7.   Provođenje odluka Ustavnog suda BiH:

a) Zaključak o provođenju Presude Ustavnog suda BiH, broj U-20/16 od 30.03.2017.godine.

Odbor je upoznat sa navedenom Odlukom i jednoglasno predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da zaduži premijera Vlade FBiH za provođenje navedene Odluke Ustavnog suda BiH.


8.  Prijedlog/Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja člana 41. i 42. Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH, („Službene novine FBiH,br. 29/03, 33/04, 47/06), podnosilac: Udruženje stečajnih upravnika u FBiH, zastupano po stečajnom upravniku, mr. Hamdiji Muratoviću iz Sarajeva.


Na navedenu Inicijativu Vlada FBiH je dostavila svoje Mišljenje. Razmatrajući navedenu Inicijativu kao i Mišljenje Vlade o inicijativi, Odbor na kraju rasprave podržava Mišljenje Vlade FBiH na istu.


III.
          

9. Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja člana 70.stav 3.Zakona o eksproprijaciji FBiH, („Službene novine FBiH br. 70/07“), podnosilac: gđa Marinka Barać iz Novog Travnika.

    
Na ovu Inicijativu, Vlada FBiH je dostavila Zaključak V.broj: 927/2017. od 29. lipnja 2017.godine.
Nakon rasprave o Inicijativi, Odbor podržava navedeni Zaključak Vlade FBiH na istu.

                                                                                                       
PREDSJEDNIK ODBORA
Davor Vuletić