26. Septembar. 2017.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

24. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu 26. i 27.  septembra 2017. godine sa početkom u 10 sati.

Za  24. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode - hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi - hitni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH – hitni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH - skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije - skraćeni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog Zakona o računovodstvu i reviziji u F BiH,
 8. Prijedlog Zakona o Registru finansijskih izvještaja,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima,
 10. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBRD) za realizaciju Projekta vodovod Visoko,
 11. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj  (IBRD) za Projekt jačanja bankarskog sektora,
 12. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK