18. Septembar. 2017.

U skladu sa  članom 49. Poslovnika Predstavničkog  doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazivam 25. sjednicu  Komisije  za izbor i imenovanje Predstavničkog  doma Parlamenta Federacije BiH za ponedjeljak, 25.09.2017. godine, sa početkom rada u 14,00 sati. 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Zapisnika  sa 24. sjednice Komisije  za izbor i imenovanje
  2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluka premijera Federacije Bosne i Hercegovine  o imenovanjima federalnog pravobranioca i  zamjenikâ federalnog pravobranioca
  3. Utvrđivanje Prijedloga odluka o izboru  članova u  Vijeće  za zaštitu vitalnog  interesa u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine.
  4. Tekuća pitanja.


Sjednica će biti  održana  u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBiH, Hamdije Kreševljakovića br. 3., soba 103/I.PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mladen Bošković s.r.