18. Septembar. 2017.

Na osnovu člana 49. stav 3. a u vezi sa članom 61. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam 16. sjednicu Komisije za sigurnost koja će se održati u ponedjeljak, 25. 09. 2017. godine, u 13 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Komisije,
  2. Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period 1.1.- 30. 06. 2017. godine, izvjestilac federalni ministar unutrašnjih poslova,
  3. Informacija u vezi  sa prijemom za popunu upražnjenih radnih mjesta u Specijalnoj policijskoj jedinici FUP-a,
  4. Općina Vitez mještani MZ Kruščica-Informacija o dešavanju i upotrebi sile od strane pripadnika Specijalne policije SBK- izvjestilac federalni ministar unutrašnjih poslova,
  5. Informacija o poduzetim mjerama na zahtjev gosp.Čajić Samira,
  6. Informacija u vezi sa Uputstvom o sadržaju i vršenju parlamentarnog nadzora nad zakonitošću rada FMUP-a i FUP-a,
  7. Zakazivanje zajedničke sjednice Komisija za sigurnost oba Doma PFBiH u vezi sa raspisivanjem javnog oglasa za imenovanje liste eksperata za formiranje ad hoc tijela,
  8. Neovisni odbor, status i imenovanje,
  9. Odbor za žalbe građana, status i imenovanje,
  10. Razno.


Sjednica će biti održana u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBiH, u Maloj sali Gradskog vijeća, prvi sprat, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.  tel: 033 214-071

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Midhat Karović, s.r.