21. Septembar. 2017.

Pozivamo Vas da prisustvujete sjednici Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH koja će biti održana u ponedjeljak,  25. septembra, 2017. godine u 11,30 sati, u kabinetu predsjedavajućeg

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

  1. Analiza pristiglih materijala,
  2. Pripreme za održavanje 24. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,
  3. Tekuća pitanja.


S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić, s.r.