30. Oktobar. 2017.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

21. vanrednu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak 30. oktobra 2017. godine sa početkom u 14 sati.

Za  vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBRD) za realizaciju Projekta vodovod Visoko,
  2. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBRD) za Projekta vodovod Sarajevo,
  3. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBRD) i BiH za realizaciju Projekta Regionalni vodovod Plava voda,
  4. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između  BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBRD) za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja Gradačac,
  5. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
  6. Izbori i imenovanja.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI 
Edin Mušić
 

ZAPISNIK