31. Oktobar. 2017.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Edin Mušić, na poziv Saveza općina i gradova Federacije BiH (Savez), prisustvovao je Konferenciji gradonačelnika/načelnika i predsjedavajućih općinskih/gradskih vijeća o temi „Prevencija i suzbijanje korupcije i reformski procesi u FBiH“ koja je održana 31.10.2017.godine u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Tokom obraćanja Mušić je čestitao na organiziranju Konferencije te zaželio uspješan rad.
Upoznao je prisutne sa trenutnim aktivnostima u Predstavničkom domu Parlamenta Federacijie BiH te istakao aktivnu ulogu Saveza u izražavanju stava i mišljenja općina i gradova prije usvajanja zakona koji se tiču direktno njihove uloge i nadležnosti.

Istakao je činjenicu da u Reformskoj agendi ova tema zauzima veoma značajno mjesto te da se konkretnije aktivnosti očekuju u toku narednom periodu.
Takođe je izrazio vlastitu spremnost te pozvao i ostale učesnike da saradnjom uspostave najbolju moguću komunikaciju na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH.