09. Novembar. 2017.

Na osnovu čl. 46. i 49., a u vezi s članom 78. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazujem 14. sjednicu Odbora za zdravstvo, koja će biti održana u četvrtak, 16.11.2017. godine u 13.00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja,
  2. Izvještaj „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH-2015. godina“,
  3. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2016. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I),
  4. Razno:
    a) Prijedlog izmjena i dopuna zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja od Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH, broj: 01,01/23-02-348/16.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH ( sala 103/I, kabinet potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH), u ulici Hamdije Kreševljakovića, br. 3. Sarajevo.
 

PREDSJEDNIK ODBORA
Prim.dr. Tarik Arapčić, s.r.