10. Novembar. 2017.

Na osnovu člana 49., a u vezi s članom 60. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, sazivam 12. sjednicu Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, koja će biti održana u ponedjeljak, 20.11.2017. godine s početkom u  13.00 sati  (u zgradi Parlamenta Federacije BiH, u Ovalnoj sali Gradskog vijeća – I kat, ul. H. Kreševljakovića br. 3 ).

Za ovu sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D 

  1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje predstavki građana;
  3. Razno.

S poštovanjem,


PREDSJEDNIK KOMISIJE
Munib Jusufović, s.r.