25. Juli. 2017.

ZAPISNIK
9.sjednice Komisije za lokalnu samoupravu,održane 25.7.2017.godin

Sjednica Komisije počela je u 9.30.

Sjednici je presjedavala Mira Grgić,predsjednica Komisije

Sjednici su prisustvovali članovi Komisije :Rasim Omerović,Muhamed Ibrahimović,Ivan Musa,Jasmina Zubić,Mirsad Topčagić,gosti Zlata Turkić i Vesna Travljanin uime Saveza općina i gradova FBiH.
Izostanak je opravdao Faruk Ćupina,dok su neopravdano izostali:Jasmin Kadić,Boro Krišto, Mirela Halilović i Sanel Razić.

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Zapisnika 8.sjednice     
  2. Prijedlog Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost FBiH,         
  3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
  4. Tekuća pitanja.

      1. Usvajanje Zapisnika 8.sjednice
Zapisnik 8.sjednice Komisije za lokalnu samoupravu jednoglasno je usvojen.

      2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost FBiH
Komisija za lokalnu samoupravu podržava sugestiju Saveza općina i gradova FBiH koji se tiče raspodjele sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH kao i amandmane na ovaj Zakon.Komisija smatra da bi Vlada FBiH trebala amandmanskim djelovanjem na ovaj Zakon pojednostaviti procedure za dobivanje okolišnih dozovla.

     3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
Komisija za lokalnu samoupravu većinom glasova (4:2)smatra,da je potrebno povući ovaj Nacrt zakona,te da se izradi novi Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu.Ovaj Zakon treba donijeti što hitnije.
Na osnovu člana 53.Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za izvjestioca je određena Mira Grgić,predsjednica Komisije.
                                                                                      
PREDSJEDNICA KOMISIJE
Mira Grgić, s.r.