06. Decembar. 2017.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

23. vanrednu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu 06. decembra 2017. godine sa početkom u 10 sati.

Za  23. vanrednu sjednicu predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D

  1. Nacrt Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2017. godinu – hitni postupak,
  3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2017. godinu – hitni postupak,
  4. Nacrt Budžeta FBiH za 2018. godinu,
  5. Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2018. godinu.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić