01. Decembar. 2017.

Na osnovu člana 49., a u vezi sa članom 74. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, sazivam 8. sjednicu Odbora za povratak izbjeglih i raseljenih lica. Sjednica će biti održana u utorak, 05.12.2017. godine sa početkom u  14.00 sati (u zgradi Parlamenta Federacije BiH, I. kat, u Maloj sali Gradskog vijeća – ul. H. Kreševljakovića br. 3).

Za ovu sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Odbora;
  2. Rzmatranje Nacrta Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu;
  3. Razno.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Blaž Župarić, s.r.