05. Decembar. 2017.

U sklopu svojih redovnih aktivnosti, a na poziv menadžmenta Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, potpredsjednica Predstavničkog doma PFBiH  Vesna Švancer posjetila je danas ovaj Zavod.

Prilikom posjete podpredsjednica Švancer sastala se sa direktoricom Zavoda Doc. dr sci med. Nermanom Mehić-Basara i ostalim članovima rukovodstva.

Prilikom posjete razgovarano je o uslovima i načinu rada Zavoda. Posebno je istaknut problem nedovoljnog broja kadrova, te finansiranja Zavoda.

Ovaj Zavod godišnje ima po 26.000 intervencija, te veliki broj prijema pacijenata iz cijele Federacije BiH i to mlađe životne dobi.

Potpredsjednica PD PFBiH gđa. Švancer se zahvalila na prijemu i vrlo konstruktivnom dijalogu, te istakla da je rad ovog Zavoda izuzetno važan u liječenju ovisnosti , pogotovo imajući u vidu da su najveći broj pacijenata mladi. Takođe je obećala svoj puni angažman i pomoć za rješavanje svih problema. Kako bi bio omogućen  još bolji i kvalitetniji rad.

Takođe je obećala da će sa današnjim razgovorom upoznati i Odbor za zdravstvo Predstavničkog doma PFBiH.