12. Decembar. 2017.

Na osnovu čl. 46. i 49., a u vezi s članom 78. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazujem 14. sjednicu Odbora za zdravstvo, koja će biti održana u ponedjeljak, 18.12.2017. godine u 14.00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja- skraćeni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o hemikalijama,
  3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izvještaje o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH,
  4. Rebalans finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2017. godinu,
  5. Plan rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH (sa Zaključkom  o prihvaćanju Plana rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH),
  6. Razno.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH ( sala 103/I, Kabinet potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH), u ulici Hamdije Kreševljakovića, br. 3. Sarajevo. 

PREDSJEDNIK ODBORA
Prim.dr. Tarik Arapčić, s.r.