26. Decembar. 2017.

Na osnovu čl. 46. i 49., a u vezi sa članom 78. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazujem 18. sjednicu Odbora za rad i socijalnu zaštitu, za četvrtak 28.12.2017. godine sa početkom u 10.00 sati. Za sjednicu je predložen slijedeći:


D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
  2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu i procjenu plana za 2019. i 2020. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018.
  3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu.
  4. Razno.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH (kancelarija 413/IV), ulica Hamdije Kreševljakovića, br. 3, Sarajevo. 

PREDSJEDNIK ODBORA
Refik Hankić, s.r.