24. Januar. 2018.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

26. vanrednu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu 24. januara 2018. godine sa početkom u 10 sati.

Za  26. vanrednu sjednicu predlažemo slijedeći


D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
  2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH – skraćeni postupak,
  3. Prijedlog Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, predlagač Ismet Osmanović,
  4. Informacija i analiza položaja boračkih kategorija.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

P0REDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić