18. Januar. 2018.

Na osnovu člana 49. stav 3. a u vezi sa članom 61. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam 17. sjednicu Komisije za sigurnost koja će se održati u utorak, 23. 01. 2018. godine, u 14 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika 15. i 16. sjednice Komisije,
 2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH,
 3. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 2015. godine,
 4. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu,
 5. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova od 01.01.-30.06.2017. godine,
 6. Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period januar-decembar 2015. godine,
 7. Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za 2016. godinu,
 8. Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period 01.01.-30.06.2017. godine,
 9. Informacija- odgovori nadležnih institucija SBK o predstavci građana MZ Kruščica općina Vitez,
 10. Predstavka povratnika Istočne Bosne, Nijaz Hadžić,
 11. Izvještaj Komisije za borbu protiv korupcije TK,
 12. Presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj:65 O Rs 484426 15 Rs,
 13. Razno.


Sjednica će biti održana u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBiH, u Maloj sali Gradskog vijeća, prvi sprat, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

tel: 033 214-071

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Midhat Karović, s.r.