18. Januar. 2018.

Na osnovu člana 46. a u vezi sa članom 76. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazujem 6. sjednicu Odbora za boračka i invalidska pitanja u utorak , 23.01.2018. godine u 15.30.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića 3, Mala sala Gradskog vijeća Grada Sarajeva (1. Sprat).


Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 5.sjednice,
  2. Informacija o aktivnostima Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata na poboljšanju položaja boračkih kategorija za  period od 1.4.2015 do 10.12.2017,
  3. Prijedlog Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja,predlagač Ismet Osmanović,
  4. Prispjeli akti i ostala pitanja

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Esad Bašagić, s. r.