24. Januar. 2018.

Poziv na konferenciju za medije
 

Sarajevo, 25. januar 2018. godine, 11.00 sati

Ovalna sala Gradskog vijeća 109/I, Sarajevo, ulica Hamdije Kreševljakovića 3

Predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH gđa. Jasna DURAKOVIĆ - HADŽIOMEROVIĆ i gđa. Memnuna ZVIZDIĆ, izvršna direktorica Udruženja „Žene Ženama“ i „Womennet“ mreža održat će zajedničku konferenciju za medije u četvrtak, 25. januara 2018. godine u zgradi Parlamenta Federacije BiH (Ovalna sala broj 110/I) na kojoj će se govoriti o javnoj politici i predloženim izmjenama Zakona o podršci obitelji sa djecom Federacije BiH (kampanja (Ne) diskriminacija porodilja u FBiH) i Krivičnom zakonu Federacije BiH (kampanja Šutnja NIJE zlato) i odgovarati na vaša pitanja.

Pozvani govornici na press konferenciju su:

  • Melika Mahmutbegović, potpredsjednica Federacije BiH
  • Jelka Miličević, ministrica Federalnog ministarstva finansija
  • Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH
  • Emina Mutap, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
  • Vesko Drljača, ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
  • Miroslav Jurešić, pomoćnik Federalnog ministra za rad i socijalnu politiku
  • Mato Jozić, ministar Federalnog ministarstva pravde ili ovlašteni zamijenik ministra

Moderatorica press konferencije je Merima Spahić, PR koordinatorica Udruženja „Žene Ženama“.

Kontakt osoba Almedina Bulić, sekretarka Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (033 445 259; Almedina.Durak-Bulic@parlamentfbih.gov.ba)


Konferencija će započeti u 11.00 sati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća broj 110/I , Hamdije Kreševljakovića 3 (zgrada Parlamenta Federacije BiH).

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Jasna Duraković - Hadžiomerović