14. Februar. 2018.

Sastanku Kongresa Vijeća Evrope koji se održava danas u Strazburu prisustvuje Potpredsjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Vesva Švancer.

Sastanak je otvorio Predsjednik Nadzornog odbora gosp. Lendert Verbek , a potom se prisutnim obratio i Generalni sekretara Kongresa gosp. Andreas Kifer.

Na sastanku je usvojen zapisnik sa prethodnog sastanka održanog 17. oktobra 2017 godine, te razmatrani i jednoglasno usvojeni izvještaji: Stanje ljudskih prava na lokalnom i regionalnom nivou i Situacija lokalne demokratije u Andori,  Lihtenštajnu, San Marinu, Latviji,  Republici Moldaviji i Monaku. Nakon toga, održane su debate o stanju u Mađarskoj.

Naredni sastanak je zakazan za 27. mart 2018. godine u Strazburu.

 

Kabinet potpredsjednice