14. Februar. 2018.

Štampanje Biltena je podržala Evropska unija (EU) u okviru realizacije Twinning light projekta „Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata u Bosni i Hercegovini“. U Biltenu se objavljuju izvještaji sa najvažnijih sastanaka zvaničnika bh. parlamenata sa predstavnicima institucija, informacije o istorijatu odnosa naše zemlje i EU, te najava važnijih događaja u vezi s procesom evropskih integracija u narednom tromjesečju, kao i leksikon EU termina.

Bilten o evropskim integracijama parlamenata u Bosni i Hercegovini (bos)
Bilten o evropskim integracijama parlamenata u Bosni i Hercegovini (hrv)
Bilten o evropskim integracijama parlamenata u Bosni i Hercegovini (srp)