28. Mart. 2018.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Edin Mušić sastao se sa direktorom Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) za BiH Omer Faruk Alimci.

Razgovarajući o mogućnostima i projektima koje ova turska vladina organizacija provodi u posljednje 23 godine u BiH, naglašene su oblasti u koje se do sada najviše ulagalo, poput zdravstva, obnove i očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa, poljoprivrede, kapitalnih investicija i sl.

Realizirajući više od 850 projekta u cijeloj BiH, TIKA je dala ogroman doprinos obnovi, stabilizaciji i prosperitetu bosansko-hercegovačkog društva. U trenutnim okolnostima TIKA djeluje prema zahtjevima i potrebama koji im pristižu sa terena. Razgovarajući o projektima planiranim za naredni period, predsjedavajući Mušić sa direktorom Alimci je dogovorio više programskih posjeta određenim područjima u Federaciji, a prva od njih će biti u Hercegovini, prilikom koje bi se definirale smjernice budućih ulaganja na tim područjima.

„Doprinos TIKA-e u obnovi BiH je nemjerljiv. Kao reprezenti turske Vlade u našoj zemlji, pored konkretnih ulaganja i mjerljivih pokazatelja urađenog, kroz svo ovo vrijeme bili su podrška svim nivoima vlasti. Njihova iskrena opredijeljenost da pomognu sve narode u BiH je  strateška vrijednost“, rekao je Mušić.

Predsjedavajući Mušić izrazio je zahvalu na dosadašnjem radu i angažmanu TIKA-e u BiH, te im sa svoje pozicije izrazio podršku u budućim aktivnostima koje planiraju u BiH.