09. April. 2018.

Na osnovu člana 46., a u vezi sa članom 67. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazujem 11. sjednicu Komisije za lokalnu samoupravu u utorak, 17.04.2018. godine u 09.30.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića 3, u maloj sali  Gradskog vijeća Grada Sarajeva (1. Sprat).

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa 10.sjednice,
  2. Inicijativa za izmjenu naziva naseljenog mjesta u Općini Sanski Most,
  3. Inicijativa za utvrđivanje naseljenog mjesta Jevadžike Općina Donji Vakuf,
  4. Tekuća pitanja

 

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Mira Grgić, s. r.