17. April. 2018.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

28. vanrednu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 17. aprila u 14 sati  i srijedu 18. aprila 2018. godine sa početkom u 10 sati.

Za  28. vanrednu sjednicu predlažemo slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH,
 8. Prijedlog Zakona o zaštiti na radu,
 9. Nacrt Zakona o dopunama Zakona o lovstvu,
 10. Nacrt Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju,
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune (rebalans) Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2017. godinu (konsolidovani), Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu (rebalans) – (Anex 1) i Odluku o načinu izvršavanja rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2017. godinu,
 12. Odluka o utvrđivanju privremenih smjernica politike za provođenje energijske efikasnosti u Federaciji BiH,
 13. Prijedlog Strategije razvoja drvne industrije Federacije BiH za period 2016. – 2025. godine,
 14. Prijedlog Strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH za period 2016. – 2025. godine,
 15. Prijedlog Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije BiH za period 2016. – 2025. godine, sa prijedlogom zaključaka, kao i Zaključak broj: 1474/2017,
 16. Program rada Vlade FBiH za 2018. godinu,
 17. Program rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2018. godinu,
 18. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić