25. April. 2018.

Zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini (BiH) Khaldoun Sinno predstavio je danas predsjedavajućem Predstavničkog doma Edinu Mušiću i predsjedavajućoj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidiji Bradari, ujedno i predsjednicima Komisija za evropske integracije, kao i članovima Komisija oba Doma, Privremeni izvještaj Evropske komisije za BiH za period oktobar 2016. - februar 2018. godine, objavljen 17. aprila ove godine.

Prema riječima zamjenika šefa Delegacije Evropske komisije u BiH, regija zapadnog Balkana ponovno je u središtu zanimanja Evropske unije, a zemlje regije bilježe napredak na putu ka članstvu u EU što bi trebalo potaknuti i našu zemlju da ih sustigne i ubrza vlastiti evropski put. Predstavljajući ključne nalaze i preporuke iz Izvještaja EK za BiH članovima Komisija, Khaldun je kazao kako su na nivou Federacije BiH napravljeni određeni pomaci, ali ima i prostora za nove iskorake, usprkos činjenici da je 2018. izborna godina, sa čime su se složili čelnici Parlamenta.

Predsjedavajući Mušić istakao je kako su i pored složenosti ambijenta sa kojima su se susretali tokom mandata, posebno kada je riječ o promjeni parlamentarne većine, upotpunosti uspjeli pratiti Vladu Federacije, kao ovlaštenog predlagača zakona, a koji su definisani u okviru Reformske agende. U ključnim preporukama Izvještaja, predsjedavajući Mušić se posebno osvrnuo na pravosuđe, slobodu izražavanja i reformu javne uprave. „Imamo uspostavljen sistem koji ne dozvoljava promjene i u kojem ne postoji mehanizam postizanja efiksanosti javne uprave“.

Kabinet predsjedavajućeg