23. Maj. 2018.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,


S A Z I VA M

tematsku sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za 23.05.2018. godine, sa početkom u 12 sati.

Za tematsku sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I   R E D
 

  1.  Stanje i aktuelna problematika u oblasti boračko – invalidske zaštite u Federaciji BiH.

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.
    
S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić