16. Maj. 2018.

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENT FEDEACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM
ODBOR ZA ZDRAVSTVO
Broj: 01/22,23-49-591/18
Sarajevo, 16.05.2018.

PREDMET: Saopštenje sa radnog sastanka sa partnerskim odborom Senata Parlamenta Češke Republike
 

Odbor za zdravstvo i Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u saradnji sa partnerskim Odborom za zdravstvo i socijalnu politiku Senata Parlamenta Češke Republike održali su 16.05.2018. godine zajednički radni sastanak.

U ime češke delegacije prisustvovali su: doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc, MUDr. Alena Šromová, Jiří Vosecký, Václava Brabcová, dr. Edib Jaganjac, Ladislav Horak,  ekonomski diplomata pri ambasadi Češke Republike, Jana Zelingerova, šefica Odjela za razvojnu saradnju pri Ambasadi u BiH  i Ines Terza, konsultant u Ambasadi. U ime Odbora za zdravstvo i Odbora za rad i socijalnu zaštitu Parlamenta Federacije BiH prisustvovali su: prim.dr. Anela Šestić-Begović, prim.dr. Oliver Radoš,  prim.dr. Zdravko Kuzman i prim. dr. Zlatko Kravić.

U uvodnom izlaganju prim.dr. Tarika Arapčića, predsjednika Odbora za zdravstvo Predstavničkog doma istaknuto je da je ovaj sastanak potvrda saradnje i dobre prakse koja se u kontinuitetu održava kako između radnih tijela Parlamenta Federacije BiH, tako i sa partnerskim odborima u Evropskoj uniji. Intenzivno se radi na analizi, komparaciji i prihvatanju onih zakonskih rješenja koja će doprinijeti poboljšanju i unapređivanju poslovne prakse u oblasti zdravstva i socijalne politike te približiti bosanskohercegovačku pravnu regulativu zakonodavstvu Evropske unije.

Predstavnici češke delegacije podijelili su svoja iskustva u vezi sa zakonima koji su usvojeni u češkom parlamentu, a posebno su stavili akcenat na zakon o zabrani pušenju koji je u nacrtu usvojen u Parlamentu Federacije BiH pod nazivom Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Takođe, istakli su mogućnost davanja intelektualne podrške u vezi sa korištenjem barokomora u zdravstvu. Ponuđena je i mogućnost uzvratne posjete odborima Senatu Parlamenta Češke Republike u narednom periodu.

PREDSJEDNIK ODBORA
Tarik Arapčić,s.r.

PREDSJEDNIK ODBORA
Refik Hankić, s.r.