21. Maj. 2018.

Na osnovu člana 46. a u vezi sa članom 76. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazujem 7. sjednicu Odbora za boračka i invalidska pitanja u srijedu , 23.05.2018. godine u 10.00. Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića 3, Mala sala Gradskog vijeća Grada Sarajeva (1. Sprat).


Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

  1. Priprema za tematsku sjednicu: stanje i aktuelna problematika u oblasti boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH,
  2. Informacija o aktivnostima Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata na poboljšanju položaja boračkih kategorija,
  3. Tekuća pitanja.
     


PREDSJEDNIK KOMISIJE
Esad Bašagić, s. r.