22. Maj. 2018.

Delegacija Sekretarijata Vijeća Evrope (VE) predvođena zamjenikom direktora Direktorata za političke poslove Daniilom Khochabom i zamjenikom šefa Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu Tonijem Pavlovskim, danas su boravili u radnoj posjeti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) i sastali se sa predsjedavajućima Predstavničkog doma i Doma naroda Edinom Mušićem i Lidijom Bradarom.

Posjeta je upriličena od strane Vijeća Evrope s ciljem njihove pripreme 19. Izvještaja o usklađenosti obaveza BiH i implementacije post-prijemnog programa saradnje. Na sastanku je razgovarano o političkoj situaciji u Federaciji, sa posebnim osvrtom na Reformsku agendu, mehanizam koordinacije, izborni zakon i obrazovanje.

Predstavnici VE pohvalili su donošenje pojedinih zakonskih rješenja u Parlamentu Federacije BiH, posebice o jednakopravnosti spolova te sprječavanju govora mržnje. Govoreći o radu Parlamenta Federacije BiH, predsjedavajući Mušić i predsjedavajuća Bradara istaknuli su kako je rad Parlamenta u sadašnjem sazivu obilježila njihova dobra saradnja. Oboje su naglasili i kako su davali prioritet zakonskim rješenjima koja su dio Reforske agende, a koje im je kao takve u proceduru uputila Vlada Federacije BiH.

Predsjedavajući Mušić je podsjetio prisutne na britansko-njemačku inicijativu na osnovu koje je i definisana Reformska agenda koja je stavila težište na socio-ekonomska pitanja ne umanjujući važnost ostalih pitanja, te naglasio važnost postizanja političkog kompromisa i relaksiranja političkih odnosa. Predsjedavajuća Bradara uspjehom ovog doma posebno je istaknula činjenicu da je zahvaljujući dobroj koordinaciji s nižim nivoima vlasti, u protekle tri godine o donesenim zakonskim rješenjima vođena šira rasprava te da nije bilo primjedbi nakon njihova donošenja. Govoreći o europskom putu BiH, rukovodioci Parlamenta F BiH istaknuli su kako je upravo zakonodavna vlast u ovom entitetu među prvima odgovorila na svoj dio pitanja iz Upitnika Evropske komisije.

Khochabo je istakao pomake i pozitivne rezultate, te podsjetio na činjenicu da u VE imaju partnera i prijatelja spremnog pomoći institucijama BiH, prije svega stručnim savjetima kada je riječ o izbornom zakonu, radnom zakonodavstvu, obrazovanju i mnogim drugim pitanjima. 

Kabinet predsjedavajućeg