23. Maj. 2018.

Na osnovu člana 49. stav 3. a u vezi sa članom 61. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam 18. sjednicu Komisije za sigurnost koja će se održati u srijedu, 23. 05. 2018. godine, u 11 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Zapisnika 17. sjednice Komisije,
  2. Odgovor Odbora za bezbjednost NSRS i MUP RS na predstavku povratnika Istočne Bosne, Nijaza Hadžića,
  3. Razno.
     

Sjednica će biti održana u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBiH, u Ovalnoj sali Gradskog vijeća, prvi sprat, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

tel: 033 214-071

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Midhat Karović, s.r.