06. Juni. 2018.

Na prijedlog Udruženja poslodavaca F BiH predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Edin Mušić organizirao je radni sastanak u Kabinetu predsjedavajućeg.

Sastanku su prisustvovali Mladen Pandurević, direktor Uduruženja, Safudin Čengić, generalni direktor Centrotransa, Snježana Köpruner, generalni direktor GS tvornice mašina Travnik, Nedžad Šadić, direktor Sektora maloprodaje iz Klasa i Džemal Memagić, vlasnik kompanije Alma Ras.

Tema razgovora je bila inicijativa Udruženja poslodavaca da se u proces donošenja propisa uključe reprezentativni socijalni partneri u F BiH obzirom da se primjena  tih propisa odnosi na uslove i način poslovanja kao i poslovno okruženje. Istu inicijativu poslodavci su uputili i Vladi Federacije BiH kao i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Cijeneći poslodavce kao jedan od najznačajnijih segmenata svakog društva koji stvaraju nove vrijednosti i pružaju usluge građanima predsjedavajući Mušić je podržao istu sa čim će upoznati Kolegij Predstavničkog doma.   

Kabinet predsjedavajućeg