20. Juni. 2018.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

30. vanrednu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu 20. juna  2018. godine sa početkom u 10 sati.

Za  30. vanrednu sjednicu predlažemo slijedeći


D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o veterinarsko – medicinskim proizvodima,
 3. Prijedlog Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova,
 4. Prijedlog Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom,
 5. Nacrt Zakona o Ustavnom sudu FBiH,
 6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima,
 7. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH,
 8. Nacrt Zakona o elektronskom potpisu u FBiH,
 9. Nacrt Zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u FBiH,
 10. Nacrt Zakona o zastupanju  u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju,
 11. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,
                                                                            
P0REDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić