08. Juni. 2018.

Dana 7.juna 2018.godine u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine održana je konstituirajuća sjednica  Nezavisnog odbora, nezavisnog tijela Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija je zadaća da osigura nepristrasan, objektivan, kvalitetan i zakonit postupak imenovanja direktora policije, lišenog svakog političkog utjecaja.Sjednici su prisustvovali predsjednik Radne grupe Komisija za izbor i imenovanja Parlamenta Federacije BIH koja je provodila konkurs za imenovanje Nezavisnog odbora Mladen Bošković, članovi Nezavisnog odbora : Amar Hadžiomerović, Enes Bezdrob, Sead Bardak , Mirko Milićević, Zdenko Kovač, Branimir Orašanin i Elfada Gutić, federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara, direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman, predstavnica Ureda visokog predstavnika  Dijana Šatar, sekretar Doma naroda Izmir Hadžiavdić i uposlenici Stručnih službi Parlamenta Federacije BIH.

U svom obraćanju predsjednik Radne grupe Mladen Bošković je izrazio zadovoljstvo što je konačno uspostavljeno ovo tijelo i zaželio uspjeh u radu novim članovima Nezavisnog odbora.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara  je također izrazio zadovoljstvo što je konačno uspostavljeno ovo tijelo, poželio uspjeh u radu članovima Nezavisnog odbora i izrazio nadu da će Nezavisni odbor u potpunosti istrajati u svojoj nezavisnosti  u radu.

Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač  je poželio uspjeh u radu članovima Nezavisnog odbora pred kojima je dosta posla i velika odgovornost te izrazio nadu da će nastaviti uspješnu saradnju.


  •