08. Juni. 2018.

Doc. dr. Jasna Duraković, SBB zatupnica u PDPFBiH i predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova, je po pozivu (EIGE – European Institute for Gender Equality) Evropskog instituta za rodnu jednakost i predsjednice (WPL – Women Political Leaders) Globalnog foruma žena liderica, Silvane Van Koch, učestvovala u ovogodišnjem svjetskom samitu žena liderica, na kojem je učestvovalo preko 50 zemalja iz cijelog svijeta,  koji se održao u Vilniusu, glavnom gradu Litvanije.

Aktivna ekspertska radionica u organizaciji EIGE je po prvi put testirala i potom lansirala novi online alat koji se tiče uvođenja novih mehanizama stvarne implementacije rodno odgovornih parlamenata diljem Evrope, kroz jačanje institucionalnih okvira. Jasna Duraković je svojim doprinosom i prezentacijom pomogla da se stvori jasnija slika rada i djelovanja Federalnog parlamenta, te je odgovarajući na ekspertski upitnik dala pregled stanja rodne jednakosti i stanja ženske političke participacije u Federaciji BiH. EIGE planira uvesti ovaj metod rada u Evropski parlament do kraja ove godine, tako da će se i domaće zakonodavne institucije morati povinovati ovim pravilima jačanja strategije rodno odgovornih parlamenata na putu EU integracija.

Učešćem na globalnom forumu žena liderica, napravljen je sporazum o saradnji svjetske ženske mreže i Federalnog parlamenta BiH.  Jasna Duraković posebno ističe činjenicu da ova saradnja znači uvezivanje sa drugim zemljama iz naše Regije, i sa zemljama Baltika, te povezivanje sa vladom Republike Malte i njihovom predsjednicom koja je zajedno sa predsjednicom WPL-a Silvanom Van Koch, prošle godine u Briselu predstavila novi program za mlade žene buduće liderice Girl2Leader, koji obuhvata edukativne pripremei treninge za mlade žene po srednjim školama, do sad u deset zemalja EU. Dogovoreno je predstavljanje ovog projekta i u Bosni i Hercegovini i to početkom 2019 godine. Dvije predsjednice će pružiti podršku u vidu treninga i promotivnih materijala, kako bi što veći broj mladih djevojaka iz BiH dobio kvalitetnu edukaciju o značaju ženskog političkog liderstva i političke participacije na pozicijama moći i odlučivanja. 

Jasna Duraković na kraju poručuje, da su žene svakoj zemlji najvrijedniji kapital i najisplativija investicija, jer ulažući u žene, država direktno kreira ekonomski, kulturni i socijalni procvat i garantira razvoj svake zemlje, pa tako i Bosne i Hercegovine. Žene su snaga svijeta!