10. Juli. 2018.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

32. vanrednu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak 10. jula  2018. godine sa početkom u 10 sati.

Za  32. vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica - hitni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, predlagač: Ismet Osmanović,
  3. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
  4. Izbori i imenovanja.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI 
Edin Mušić