09. Januar. 2019.

Obavještavam Vas da će nastavak konstituirajuće sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,  biti održan  u srijedu,  09.  januara 2019. godine u 10 sati, po ranije utvrđenom dnevnom redu.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.


S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
mr.sci. Elvir Karajbić