09. Januar. 2019.

Na osnovu člana 96.  stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

1. vanrednu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu 09.  januara 2019. godine. Vanredna sjednica će biti održana nakon završetka nastavka konstituirajuće sjednice.

Za  1. vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Budžeta FBiH za 2019. godinu – hitni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2019. godinu – hitni postupak,
  3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o budžetima u FBiH -  hitni postupak,
  4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu i procjena plana za 2020. i 2021. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (konsolidovani) i Finansijski plan federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I) i Odluka o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2019. godinu.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
mr.sci. Elvir Karajbić