14. Februar. 2019.

Na osnovu člana 49. stav 3. a u vezi s članom 61. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam 1. (konstituirajuću) sjednicu Komisije za sigurnost koja će se održati u četvrtak, 14. 02. 2019. godine s početkom u 13  sati.

 

 Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Konstituiranje i način rada Komisije za sigurnost,

2. Nadležnost Komisije

3. Razno.

 

Sjednica će biti održana u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBiH, Ovalna sala Gradskog vijeća 109/I, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.
tel: 033 214-071

PREDSJEDNIK KOMISIJE
        Damir Mašić, s.r.