19. Februar. 2019.

19.02.2019.

 

Predsjedavajući Karajbić održao sastanak sa predstavnicima

Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope

 

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Elvir Karajbić, sastao se danas sa predstavnicima Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope (VE), koji borave u trodnevnoj posjeti BiH. Delegacija Kongresa se sastoji od dva izvjestioca za lokalnu i regionalnu demokratiju, Lelia Hunziker i Carla Dejonghe, ko-sekretara Odbora za monitoring Svitlana Pereverten i člana grupe nezavisnih eksperata kongresa o Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, Jans Woelk.

 

Cilj posjete monitoring delegacije je upoznavanje sa aktuelnom situacijom u zemlji sa posebnim osvrtom na glavne evropske standarde u oblasti lokalne i regionalne demokratije. U vezi s tim, predsjedavajući Karajbić je informisao Delegaciju o zakonskim propisima, posebno u procesu pripreme nacrta zakona u pogledu lokalne i kantonalne samouprave i aktivnostima federalnog Parlamenta u ovoj oblasti. Na sastanku je također razgovarano i o finansijskoj situaciji lokalnih i kantonalnih vlasti u Federaciji BiH, kao i saradnji Parlamenta sa nižim nivoima vlasti, a koju je predsjedavajući Karajbić ocijenio veoma dobrom.

 

„Kao primjer pozitivne prakse i saradnje, posebno želim istaći da će na prvoj redovnoj sjednici ovoga Doma, a koja je planirana iduće sedmice, neke od tačaka dnevnoga reda biti posvećene upravo lokalnim zajednicama. Naime, nakon odluka općinskih vijeća i ispunjavanja odgovarajućih kriterija, ove općine su stekle sve zakonske uslove da budu proglašene gradovima, što će im dodatno olakšati daljnji i brži razvoj kroz pristupanje IPA fondovima“, kazao je predsjedavajući Karajbić.

 

Članovi delegacije su tekođer pokazali veliko interesovanje, ali i zabrinutost za pitanje grada Mostara što će im biti jedna od glavnih tema tokom sutrašnjih sastanaka u Mostaru i Jablanici. Ovom prilikom, predsjedavajući se zahvalio monitoring delegaciji za stalnu zainteresovanost Vijeća Evrope za prilike u BiH, podršku i pružanje pomoći tokom proteklih godina.

 

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti VE je panevropsko političko tijelo koje se sastoji od 636 članova koji mogu biti regionalni ili općinski vijećnici, načelnici i gradonačelnici ili predsjednici regionalnih vlasti, a predstavljaju više od 200.000 lokalnih vlasti u 47 evropskih država. Njegova uloga je unapređenje lokalne i regionalne demokratije, poboljšanje i jačanje lokalne i regionalne samouprave na osnovu primjene načela utvrđenih u Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, kao i nadgledanje statusnih obaveza zemalja članica VE.