27. Februar. 2019.

ČLANOVIMA ODBORA

 

            Na osnovu čl. 46. i 49., a u vezi sa članom 77. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazujem 1. sjednicu Odbora za rad i socijalnu zaštitu, za srijedu, 27.02.2019. godine sa početkom rada u 13.00 sati. Za sjednicu je predložen slijedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Konstituiranje Odbora za rad i socijalnu zaštitu,
  2. Nacrt Zakona o podršći porodica s djecom u FBiH,
  3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, predlagač: Irfan Čengić,
  4. Razmatranje pristiglih inicijativa za autentično tumačenje zakona,
  5. Tekuća pitanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH (320 /III), ulica Hamdije Kreševljakovića, br. 3, Sarajevo.

PREDSJEDNICA ODBORA
Mira Grgić, s.r.