28. Februar. 2019.

POZIV

 

U skladu sa člankom  49. stavkom  3. a u svezi sa člankom 65. Poslovnika  Zastupničkoga  doma  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam 1. sjednicu Mandatno-imunitetskog povjerenstva Zastupničkoga   doma Parlamenta Federacije BiH za četvrtak, 28.2.2019. godine, sa početkom rada u 9,30  sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Konstituiranje Mandatno-imunitetskog povjerenstva
  2. Verificiranje mandata zastupniku  Zastupničkoga  doma Parlamenta Federacije BiH:  Miji Krešiću

 

Sjednica će biti održana  u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića br. 3., u uredu dopredsjedatelja  Doma, soba 103/I.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
             Asim Kamber,v.r.