27. Februar. 2019.

P O Z  I V

 

U skladu sa članom 49. stav 3. a u vezi sa članom 70. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazivam 1. sjednicu Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za srijedu, 27.2.2019. godine, sa početkom rada u 12.00 sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

  1. Konstituiranje Odbora
  2. Razmatranje Prijedloga Odluke o odobravanju Odluke o izdavanju garancije FBIH u korist izvozno-uvozne banke Kine za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Elektroprivreda  BIH d.d. Sarajevo i Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Elektroprivreda d.d. Sarajevo kod izvozno-uvozne banke Kine za Projekat izgradnje Bloka 7-450 MW  TE Tuzla.
  3. Tekuća pitanja

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića br. 3., u kabinetu potpredsjedavajućeg Doma, soba 103/I.

PREDSJEDNIK ODBORA
    Safer Demirović,s,r.